Αποτελέσματα

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

Τίτλος

Περιγραφή

Κατεβάστε

Εθνικά εργαστήρια/σεμινάρια για φοιτητές, σχεδιαστές και υπεύθυνους προϊόντων - ΙΣΠΑΝΙΑ

Το Ισπανικό διαδικτυακό σεμινάριο παρουσίασε τις εκπαιδευτικές ενότητες πανεπιστημιακού επιπέδου που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου SciLED , οι οποίες επικεντρώνονται στον σχεδιασμό και την κατασκευή δραστικά βελτιωμένων προϊόντων όσον αφορά την άνεση και τη βιωσιμότητα για να ανταποκριθούν στις τρέχουσες απαιτήσεις της αγοράς. Το διαδικτυακό σεμινάριο απευθυνόταν ειδικά σε φοιτητές πανεπιστημίου και υπαλλήλους εταιρειών υποδημάτων (σχεδιαστές και διαχειριστές προϊόντων κυρίως) και τελικά συγκέντρωσε 70 συμμετέχοντες από τη βιομηχανία και τον ακαδημαϊκό κόσμο. Η ημερήσια διάταξη περιελάμβανε τις ακόλουθες εισηγήσεις:
• Το Erasmus+ SciLED Project με μια ματιά
• The SciLED Academy: The Sustainability Module
• Μελέτη περίπτωσης: Η βιώσιμη προσέγγιση της EVATHINK
• The SciLED Academy: The Comfort Module
• Μελέτη περίπτωσης: Εργαλεία ΤΠΕ υγείας για υποδήματα

Εθνικά εργαστήρια/σεμινάρια για φοιτητές, σχεδιαστές και υπεύθυνους προϊόντων -ΙΤΑΛΙΑ

Το ιταλικό εργαστήριο διεξήχθη σε δύο φάσεις από τους εταίρους Politecnico di Milano και Vibram :
• Ψηφιακό σεμινάριο με τίτλο «MAN ≠ SHOES | μήπως η εξέλιξη των υποδημάτων ακολουθεί τις απαιτήσεις των εξελισσόμενων καταναλωτών» διοργανώθηκε στις 16 Ιουνίου 2020 και απευθυνόταν σε φοιτητές του Politecnico di Milano (POLIMI) και ειδικούς από εταιρείες υποδημάτων, συμπεριλαμβανομένων σχεδιαστών και μάνατζερ. Το σεμινάριο συγκέντρωσε 50 συμμετέχοντες από το πανεπιστήμιο και 6 συμμετέχοντες από τις εταιρείες υποδημάτων.
• Εργαστήριο με τίτλο «IMPACT Shoe» διοργανώθηκε από τις 15 έως τις 19 Ιουνίου. Στόχος του ήταν να παρέχει καθοδήγηση στους μαθητές για να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες για τα υποδήματα. Συνολικά, 45 φοιτητές, ακαδημαϊκό προσωπικό και ειδικοί συμμετείχαν σε όλα τα στάδια του εργαστηρίου.
Μπορείτε να δείτε μια επισκόπηση στo https://www.youtube.com/watch?v=-aalUc6R-KM

Workshop Nacional e Seminários para estudantes, designers e gestores de produto PORTUGAL

O Workshop/Seminário Português para Designers e Gestores de Produto decorreu online no dia 27 de maio de 2021, organizado pelo CTCP – Centro Tecnológico do Calçado de Portugal em cooperação com a Klaveness Footwear, ambos parceiros do projeto em Portugal. Intitulado “Conforto e sustentabilidade no ciclo de vida do produto” e contou com a participação de 50 pessoas: 44 participantes mais 6 palestrantes, de 23 Empresas diferentes, 8 Designers e Gestores de Produto, outras instituições e partes interessadas. Está disponível online no link: https://www.youtube.com/watch?v=CLCRahLCYTg&t=769s

Εθνικά εργαστήρια/σεμινάρια για φοιτητές, σχεδιαστές και υπεύθυνους προϊόντων - ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Το σεμινάριο της Ρουμανίας , Υποδήματα για τον 21ο αιώνα – Σχέδιο, Άνεση και Βιωσιμότητα, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την περίοδο 24-28 Μαΐου 2021 , διοργανώθηκε από τους συνεργάτες Gheorghe Asachi Technical University και Activ Ortopedic. Οι συμμετέχοντες (45) ήταν φοιτητές εγγεγραμμένοι στο πανεπιστήμιο, σχεδιαστές και εκπρόσωποι ρουμανικών εταιρειών υποδημάτων. Το σεμινάριο παρουσίασε τα αποτελέσματα των έργων SciLED και πραγματεύεται τα ακόλουθα θέματα:
• Βιώσιμες Στρατηγικές Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Προϊόντων Υποδημάτων
• Βελτίωση των χαρακτηριστικών άνεσης των υποδημάτων
• 3D / 2D CAD για Υποδήματα
• Αναδυόμενες Τεχνολογίες για Βιώσιμη Κατασκευή Υποδημάτων
• Προσομοίωση και Αξιολόγηση Συμπεριφοράς Υποδημάτων.
Μετά το σεμινάριο και σε συνδυασμό με την πιλοτική φάση του SciLED Academy με την υποστήριξη μεντόρων και δασκάλων από τον ακαδημαϊκό χώρο και τις εταιρείες, 11 φοιτητές από το TUIASI παρουσίασαν τα έργα τους για καινοτόμα, άνετα και βιώσιμα υποδήματα.

SciLED για εκπροσώπους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Επιχειρηματικής Κοινότητας και Ερευνητικών Κέντρων.

Το τελικό σεμινάριο είχε στόχο να διατηρήσει τη βιωσιμότητα του έργου και την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων, στοχεύοντας σε ένα μικτό κοινό ακαδημαϊκών/εκπαιδευτών, σχεδιαστών και τεχνολόγων και διευθυντικού προσωπικού. Διεξήχθη διαδικτυακά μέσω Microsoft Teams στις 9 Δεκεμβρίου 2021. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο μεγαλύτερος αριθμός διαδικτυακών συμμετεχόντων ήταν 71.
Το σεμινάριο κάλυψε τα ακόλουθα θέματα:
• Επισκόπηση έργου SCILED και αποτελέσματα
• Industry 4.0 για την παραδοσιακή βιομηχανία υποδημάτων
• Βιώσιμα υλικά και υποδήματα που ενσωματώνουν ανάλυση περιβαλλοντικού αποτυπώματος
• Τρέχουσες πρωτοβουλίες R&D&I για τη βιωσιμότητα, την ευημερία των χρηστών και την ψηφιοποίηση
• Κυκλικό Σύστημα Διαχείρισης
• Μελέτη περίπτωσης: «Σχηματισμένο από τη φύση» η νέα εποχή των Βιοβασισμένων Υλικών
• Η εμπειρία των μαθητών με το SciLED Academy
• Δραστηριότητα μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης στο CTCP/Πορτογαλία – παρουσίαση ομάδων μαθητών
• και έργα

Έκθεση σχετικά με την κοινή δράση κινητικότητας με μαθητές, μέντορες και εκπαιδευτές στο CTCP Fab Lab, Πορτογαλία

Δημιουργήθηκε μια δραστηριότητα κινητικότητας με μαθητές, εκπαιδευτές και μέντορες για να υλοποιηθούν οι ιδέες του έργου σε πραγματικά πρωτότυπα που θα συγκεντρώνουν χαρακτηριστικά βιωσιμότητας, άνεσης και σχεδίασης μόδας. Ένα συνοπτικό βίντεο των δραστηριοτήτων Κινητικότητας που πραγματοποιήθηκαν από μαθητές στο CTCP Πορτογαλίας είναι στο
https://www.youtube.com/watch?v=pOeG58JdCNU

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright © 2020 SciLED • All rights reserved