Αποτελέσματα

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

Τίτλος

Περιγραφή

Κατεβάστε

Αναφορά για ομαδική εργασία-Πρωτοτυποποίηση στο Virtual Fab Lab

Οι εικονικές πιλοτικές δράσεις δημιουργήθηκαν με τη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας φοιτητές, μέντορες από εταιρείες, ερευνητές και ακαδημαϊκό προσωπικό για την παραγωγή εικονικών πρωτοτύπων.

Εθνικά εργαστήρια/σεμινάρια για φοιτητές, σχεδιαστές και υπεύθυνους προϊόντων - ΕΛΛΑΔΑ

Στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ SciLED διοργανώθηκε ένα σεμινάριο και μια πρόκληση εργαστηρίου-σχεδιασμού μεταξύ 10-17 Μαΐου 2021 , που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου . Η εκδήλωση χωρίστηκε σε δύο φάσεις. Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας, πραγματοποιήθηκε ένα διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Σχεδιασμός υποδημάτων επόμενης γενιάς», όπου ειδικοί από τον κλάδο και τον ακαδημαϊκό χώρο ανέλυσαν τις απόψεις τους για το σχεδιασμό άνετων, βιώσιμων και μοντέρνων υποδημάτων. Μια πρόκληση εργαστηρίου-σχεδιασμού διάρκειας μιας εβδομάδας ξεκίνησε την επόμενη μέρα, προκειμένου να επιτρέψει στους μελλοντικούς σχεδιαστές να έρθουν σε επαφή με τον τομέα του σχεδιασμού υποδημάτων.
Το διαδικτυακό σεμινάριο ήταν ανοιχτό σε όλους τους ενδιαφερόμενους να μάθουν για τον σύγχρονο σχεδιασμό υποδημάτων και το παρακολούθησαν μέσω της εφαρμογής ZOOM 133 άτομα από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο .
Η πρόκληση εργαστηρίου-σχεδιασμού απευθυνόταν στους φοιτητές των τμημάτων μηχανικής σχεδίασης προϊόντων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του κέντρου ΕΕΚ Ασκαρδαμυκτί. Συνολικά, 44 συμμετέχοντες χωρισμένοι σε 15 διαφορετικές ομάδες παρουσίασαν τις ιδέες τους για μελλοντικά σχέδια υποδημάτων που συμμορφώνονται με τις αρχές της βιωσιμότητας, της απόδοσης και της άνεσης υπό μια επιστημονικά καθοδηγούμενη προσέγγιση.

Εικονικό Fab Lab

Το SCILED Virtual Fab Lab είναι ένας προσομοιωτής εικονικής πραγματικότητας μιας εταιρείας παραγωγής υποδημάτων με τρισδιάστατες μηχανές και περιλαμβάνει σεμινάρια ως παράδειγμα της παραγωγής ενός παπουτσιού. Το SciLED Virtual Fab Lab έχει δημιουργηθεί για να διευκολύνει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που βασίζονται στην ομαδική εργασία συνδέοντας εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους πριν από την εκτέλεση μιας δράσης φυσικής πρακτικής άσκησης/προπόνησης κινητικότητας. Το Virtual Fab Lab αντιγράφει το φυσικό εργαστήριο του συνεργάτη CTCP-Centro Tecnológico do Calçado de Portugal, προσομοιώνοντας πραγματικές καταστάσεις, εξοπλισμό και μηχανήματα για τη δημιουργία πρωτοτύπων υποδημάτων. Η εφαρμογή SciLED Virtual Fab Lab μπορεί να ληφθεί δωρεάν από το Google Play, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί με τα γυαλιά Google Cardboard VR.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.virtualcampus.sciled&gl=RO
Μια έκδοση για τα γυαλιά Oculus VR είναι διαθέσιμη για εγγεγραμμένους χρήστες του SciLED Academy, στο πλαίσιο του Virtual Fab Lab Module. Μπορείτε να το προμηθευτείτε και από το κατάστημα Oculus.

Βίντεο, οδηγίες επίδειξης και βέλτιστες πρακτικές

Προκειμένου να γίνουν τα μαθήματα ελκυστικά στους νέους μαθητές και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης, αναπτύχθηκε πρόσθετο υλικό πολυμέσων: 1) Βίντεο, 2) Οδηγίες για τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων και 3) Βέλτιστες πρακτικές των εταιρειών που αποδεικνύουν τη σωστή εφαρμογή της άνεσης και παραμέτρους βιωσιμότητας στα στάδια σχεδιασμού υποδημάτων και ανάπτυξης προϊόντων. Αυτά τα πρόσθετα εργαλεία εκμάθησης συνδέονται με τα διαδικτυακά μαθήματα και δημοσιεύονται στο SciLED Academy. Ένα προωθητικό βίντεο του SciLED Knowledge Alliance παρουσιάζεται εδώ.

Academia Sciled: Ferramentas e cursos on line

Os cursos SciLED são apresentados no formato de palestra de áudio e vídeo, incluindo materiais adicionais para formação como notas do curso, vídeos e tarefas/testes de auto-avaliação. A Academia SciLED é desenvolvida para dar suporte às ferramentas online e material baseado na web produzidos no projeto. Com base nas constatações sobre as necessidades de soluções inovadoras de e-learning, expressas tanto por inquérito à comunidade empresarial quanto por universidades cooperantes com o SciLED e, tendo como exemplo de boa prática as soluções implementadas pelas melhores universidades do mundo, os parceiros decidiram dar mais valor acrescentado a esta tarefa, desenvolvendo não apenas ferramentas online simples, mas uma plataforma de e-learning funcional, intitulada SciLED Academy. Esta plataforma educacional tem quatro secções:
• Desempenho e conforto do calçado
• Sustentabilidade do calçado
• Engenharia e design de calçado
• Fab Lab Virtual
O conteúdo de e-learning é acessível através de registo baseado em utilizador e palavra-passe (para criar uma conta) em http://academy.sciled.eu/login/signup.php

Αρθρωτά μαθήματα και εκπαιδευτικό υλικό

Το εκπαιδευτικό υλικό SciLED αφορά όλους τους τύπους υποδημάτων όπου η άνεση και η βιωσιμότητα έχουν αναγνωριστεί ως σημαντικές απαιτήσεις. Το πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των σχεδιαστών υποδημάτων και των υπεύθυνων προϊόντων. Το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να αποδοθεί είτε ως ένα πλήρες μάθημα είτε ως ένα σεμινάριο και έχει μεταφραστεί σε RO, ES, PT, IT, GR. Οι ενότητες δημοσιεύονται ως Σημειώσεις Μαθημάτων για την Ακαδημία SciLED, συνοδεύουν τις βιντεοδιαλέξεις και χωρίζονται ανά Ενότητες και Διαλέξεις. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση κατά την εγγραφή/εγγραφή στη διεύθυνση http://academy.sciled.eu/login/signup.php ? , με τη χρήση κωδικού πρόσβασης.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright © 2020 SciLED • All rights reserved