ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

Νέες δεξιότητες για τον επιστημονικά σχεδιασμένο σχεδιασμό άνετων, βιώσιμων και προσανατολισμένων στη μόδα προϊόντων υποδημάτων.

Newsletter
βίντεο

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

Νέες δεξιότητες για τον επιστημονικά σχεδιασμένο σχεδιασμό άνετων, βιώσιμων και προσανατολισμένων στη μόδα προϊόντων υποδημάτων.

Newsletter
βίντεο