ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

Νέες δεξιότητες για τον επιστημονικό και δραστικά βελτιωμένο σχεδιασμό, άνετων και βιώσιμων υποδημάτων που ακολουθούν τις τάσεις της μόδας.

Ενημερωτικό Δελτίο
Video

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

Νέες δεξιότητες για τον επιστημονικό και δραστικά βελτιωμένο σχεδιασμό, άνετων και βιώσιμων υποδημάτων που ακολουθούν τις τάσεις της μόδας.

Ενημερωτικό Δελτίο
Video

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright © 2020 SciLED • All rights reserved