Έρευνα πεδίου σχετικά με την ικανότητα εντοπισμού κρίσιμων πτυχών της άνεσης, της ποιότητας και της βιωσιμότητας των υποδημάτων