Εθνικά εργαστήρια/σεμινάρια για φοιτητές, σχεδιαστές και υπεύθυνους προϊόντων – ΡΟΥΜΑΝΙΑ