Obiective

Proiectul actual va aborda confortul încălțămintei

Confortul pentru încălțăminte este un subiect complex, studiat de mai mulți cercetători și institute, în special în ultimele două decenii. Proiectul actual va aborda confortul încălțămintei în funcție de potrivirea dimensională, confortul plantar și sustenabilitatea.

1

Încorporarea confortului și a durabilității în ciclul de viață al produsului.

Ciclul de viață al produsului este un subiect bine documentat în manualele academice. Documentația disponibilă va fi studiată și revizuită, iar parametrii de confort și sustenabilitate vor fi incluși în procesul de proiectare. Vor fi elaborate materiale de instruire care să reflecte noua paradigmă a ciclului de viață și tehnologiile asociate.

2

Analiza parametrilor care afectează calitatea încălțămintei în ceea ce privește sustenabilitatea, confortul și performanța.

Se vor analiza atât parametrii dimensionali de potrivire, cât și parametrii de confort. Proprietățile materialelor, procesele de proiectare și tehnologiile și tehnicile de fabricație vor fi luate în considerare în ceea ce privește funcționalitatea, performanța și sustenabilitatea produsului final. Acest studiu va oferi fundamentele științifice necesare pentru stabilirea de noi calificări pentru designerii și managerii de producție din sectorul încălțămintei.

3

Stimularea colaborării instituțiilor de învățământ superior și de cercetare

Cu companiile pentru a dezvolta în comun noi metode de învățare și predare axate pe cursanți și scenarii reale bazate pe probleme, precum și soluții pentru provocările și problemele care afectează sectorul încălțămintei.

4

Utilizarea tehnologiilor de ultimă generație existente și a instrumentelor pentru determinarea parametrilor de confort ale produselor de încălțăminte folosind biomodele umane și scenarii de simulare.

Rezultatele proiectelor anterioare și design-ul de ultimă generație, tehnologiile de scanare 3D și de prototipare vor fi utilizate pentru a furniza materiale de instruire practică designerilor actuali și viitori, precum și managerilor de producție.

5

Rafinarea și îmbunătățirea curriculei pentru profesiile de designer-proiectant de încălțăminte și manager de producție.

Viitorul designer-proiectant de încălțăminte ar trebui să poată utiliza în mod creativ instrumente și tehnologii computerizate pentru proiectarea de încălțăminte sustenabilă de înaltă calitate, cu proprietăți sporite de confort și estetică. În mod similar, un manager de producție ar trebui să fie familiarizat cu toate aspectele principale care influențează calitatea încălțămintei, inclusiv rolul materialelor și al tehnologiilor de fabricație în performanța produsului. Noile calificări vor fi propuse instituțiilor naționale de acreditare.

6

Furnizarea pachetului educațional acreditat pentru universitățile aliate ca material complementar pentru îmbogățirea programelor lor actuale sau postuniversitare.

Modulele produse vor fi acreditate în conformitate cu Sistemul European de Transfer și Acumulare a Creditelor (ECTS), adoptat pe scară largă de către țările și universitățile UE. Modulele vor oferi un minim de 2 credite studenților participanți (după evaluare), ca parte a suplimentelor lor de diplomă.

7

Organizarea a 5 seminare / ateliere de lucru în cele cinci țări partenere cu câte 100 de cursanți / participanți provenind din industrie și / sau universități.

Efortul asociat acestor seminarii pentru studenți este evaluat cu cel puțin 2 ECTS. Pe parcursul acestor seminarii / ateliere de lucru vor fi implementate cursuri de formare și vor fi urmate de workshop-uri practice în care designerii-proiectanți de încălțăminte vor dezvolta noi concepte de produse bazate pe noile calificări. Aceste concepte vor fi revizuite de către participanții din industrie. Ultimul (al nouălea) seminar va avea loc în Grecia, care va demonstra, de asemenea, rezultatele tuturor seminarelor anterioare.

8

Organizarea unei acțiuni de mobilitate cu 12 studenți și 8 mentori / personal din partea partenerilor.