Rezultate

ÎNCĂLȚĂMINTEA SECOLULUI 21

Titlu

Descriere

Descarcă

Clasificarea încălțămintei în funcție de cerințele de confort - Rezumat executiv

Diverse produse de încălțăminte au cerințe de confort diferite. Prin urmare, pentru a stabili o abordare adecvată a tuturor problemelor legate de confortul încălțămintei este necesară clasificarea încălțămintei în funcție de cerințele de confort solicitate.

Avantajele competitive ale parteneriatelor dintre instituțiile de învățământ superior, centrele de cercetare și companiile din industrie

Manifestul exprimă opiniile partenerilor consorțiului SciLED și este destinat să evidențieze și să explice modul în care colaborarea dintre IMM-urile din sector și instituțiile de cercetare este reciproc benefică pentru industrie și mediul academic.

Definirea parametrilor de confort și sustenabilitate în funcție de clasificarea încălțămintei - Rezumat executiv

Rolul materialelor în confortul încălțămintei este unul crucial, mai ales atunci când este vorba de introducerea materialelor cu proprietăți speciale în anumite structuri ale ansamblului inferior (de exemplu, tălpi interioare). Prin urmare, este important să se treacă în revistă cele mai frecvent utilizate materiale și poziția lor în diverse structuri ale ansamblului inferior. Au fost luate în considerare și aspectele de sustenabilitate în ceea ce privește alegerea materialelor pentru diferite structuri de încălțăminte. În plus, materialele și componentele încălțămintei au fost analizate în funcție de impactul lor asupra mediului utilizând indici de sustenabilitate tehnică.

Determination of required qualifications for addressing comfort and sustainability issues

Acest raport integrat armonizează constatările celor cinci sesiuni ale Focus Grupului care au avut loc în Italia, România, Spania, Grecia și Portugalia. Proiectanții de încălțăminte, experții tehnici, dezvoltatorii și managerii de produse au contribuit la proiectarea unui curriculum modular și flexibil pentru a oferi viitorilor absolvenți de învățământ superior posibilitatea de a dobândi abilități și cunoștințe necesare pentru proiectarea și fabricarea de produse confortabile, sustenabile, cu un accent pronunțat pe starea de sănătate a purtătorului.

Cadrul european al calificărilor (EQF) pentru proiectanți de încălțăminte și manageri de produse

Acest rezultat introduce un cadru general pentru calificările proiectant de încălțăminte și manager de produs în ceea ce privește definirea exactă a cunoștințelor, abilităților și competențelor pentru a putea proiecta și dezvolta produse de încălțăminte prin adoptarea parametrilor de confort și efectuarea analizei de sustenabilitate în timpul ciclului de viață al produsului.

Cercetări privind identificarea aspectelor critice ale confortului, calității și sustenabilității încălțămintei

O cercetare extinsă bazată pe interviuri a fost înființată în cadrul proiectului SciLED. Chestionarele au fost completate de experți cu responsabilități manageriale în companii producătoare de încălțăminte din Italia, Grecia, Portugalia, România, Spania și din alte țări din afara consorțiului.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright © 2020 SciLED • All rights reserved