Rezultate

ÎNCĂLȚĂMINTEA SECOLULUI 21

Titlu

Descriere

Descarcă

Revizuirea instrumentelor și a metodelor actuale de învățare și lista companiilor care le furnizează - Rezumat

Au fost investigate instrumentele și metodele actuale de învățare pentru formarea proiectanților de încălțăminte și a managerilor de produse. Raportul conține o listă cu toate cursurile, seminariile oferite de instituțiile de învățământ superior sau instituțiile VET din Europa. Raportul oferă, de asemenea, detalii despre practicile pedagogice actuale și metodele de învățare (cursuri de scurtă durată, e-learning, MOOC, etc.).

Prezentarea generală a abilităților și competențelor necesare proiectanților de încălțăminte și managerilor de produse

Acest raport prezintă concluziile cercetării făcute cu scopul identificării și revizuirii cunoștințelor, abilităților și competențelor actuale ale sectorului în ceea ce privește proiectarea și dezvoltarea produselor orientate către confort și sustenabilitate. Studiul a oferit bazele pentru stabilirea unui nou cadru european al calificărilor (EQF) pentru proiectanți de încălțăminte și manageri de produse.

Validarea EQF-ului pentru proiectanții de încălțăminte și managerii de produs

Workshopul SciLED „Competențe sub lumina reflectoarelor” a avut loc pe 18 februarie 2020. Nu ar putea exista un loc mai bun pentru desfășurarea acestuia decât târgul internațional de încălțăminte MICAM de la Milano. În cadrul acestui eveniment partenerii SciLED Erasmus+ au prezentat primele rezultate tangibile ale muncii lor.

Review of the role of materials and special sole structures in footwear comfort and sustainability - Executive Summary

Toți parametrii de confort și sustenabilitate aferenți au fost definiți oficial, inclusiv parametrii de confort dimensional și mecanic, precum și problemele de mediu și de performanță. Utilizarea biomecanicii pentru determinarea parametrilor de confort a fost investigată în profunzime.

Cursuri modulare și materiale de instruire

Materialul de instruire SciLED este adaptat la nevoile designerilor și managerilor de produs, având aplicabilitate pentru toate tipurile de încălțăminte care au în prim plan cerințele de confort și sustenabilitate. Materialul de instruire este împărțit în trei module care se pot parcurge sub forma unui curs sau seminar și este tradus în RO, ES, PT, IT, GR. Modulele complete sunt publicate ca note de curs pe Academia SciLED, însoțind prelegerile în format video. Acestea pot fi accesate pe http://academy.sciled.eu/login/signup.php? , folosind numele de utilizator și parola.

Academia SciLED: instrumente și materiale online

Cursurile SciLED sunt prezentate sub forma de prelegeri audio și video, însoțite de materiale de instruire suplimentare, cum ar fi notele de curs, videoclipuri și fișe de evaluare/teste grilă. Academia SciLED a fost dezvoltată pentru a pune în valoare instrumentele online și materialele în format electronic produse în cadrul proiectului. Pe baza constatărilor privind nevoile de soluții inovatoare de e-learning exprimate atât de reprezentanții industriei, cât și de universitățile aliate SciLED și având ca exemplu de bună practică soluțiile implementate de universitățile de top din întreaga lume, partenerii au decis să dea mai multă semnificație acestei sarcini. Acest lucru s-a făcut prin dezvoltarea nu numai a unor instrumente online simple, ci și a unei platforme funcționale de e-learning, intitulată Academia SciLED. Această platformă educațională are patru secțiuni:

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright © 2020 SciLED • All rights reserved