Προκλήσεις

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

ΜΕ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η βιομηχανία υποδημάτων στην Ευρώπη είναι μια παραδοσιακή μεταποιητική βιομηχανία που παράγει ένα καταναλωτικό προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας. Αποτελεί μέρος της δημιουργικής βιομηχανίας και του ευρωπαϊκού πολιτισμού και κληρονομιάς. Το 2016, η βιομηχανία περιελάμβανε 20.300 επιχειρήσεις που απασχολούσαν περίπου 290.000 άτομα. Η Ευρώπη αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη καταναλωτική αγορά (μετά την Κίνα) και έχει την υψηλότερη μέση τιμή εξαγωγής. Τα προϊόντα υποδημάτων που κατασκευάζονται στην ΕΕ μπορούν να θεωρηθούν ως επιστημονικά τεχνικά αντικείμενα με ξεκάθαρη υψηλή ποιότητα. Οι εξαγωγές σε χώρες εκτός ΕΕ αυξήθηκαν κατά 40% σε ποσότητα και κατά 90% σε αξία από το 2009 έως το 2016. Με βάση τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, προκειμένου να διατηρηθεί αυτό το βασικό πλεονέκτημα, η βιομηχανία της ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να επενδύει στην τεχνολογική και μη τεχνολογική καινοτομία και να προωθεί την υψηλή προστιθέμενη αξία.

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Σε μια εποχή που οι βιομηχανίες επικεντρώνονται στον καταναλωτή, τα υποδήματα της ΕΕ υιοθετούν την ευημερία του πελάτη και την αειφορία ως ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για την ικανοποίηση της ζήτησης. Κατά συνέπεια, πρέπει να συμπεριληφθεί μια μεγαλύτερη κοινωνική και υγειονομική συνείδηση ​​κατά την ανάπτυξη ενός προϊόντος και να γίνει επανεξέταση του κύκλου ζωής του από πλευράς απόδοσης και λειτουργικότητας, κάτι που περιγράφεται ως άνεση υποδημάτων. Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή για την πρόληψη και την ανακούφιση των προβλημάτων υγείας. Από την άλλη πλευρά, οι πρακτικές πωλήσεων και η συμπεριφορά των καταναλωτών δείχνουν μια τάση προς την αειφορία. Επιπλέον, η ζήτηση εξατομικευμένων και διαφοροποιημένων προϊόντων αυξάνεται, γεγονός που ανοίγει ευκαιρίες για μεγαλύτερη δημιουργικότητα, εξασφαλίζοντας παράλληλα άνεση και ανταποκρίνεται στα κριτήρια βιωσιμότητας. Τα νέα βιώσιμα υλικά, τα οικολογικά θέματα και τα μοντέλα μάρκετινγκ είναι πολύ σημαντικά εργαλεία για την αύξηση της διαφοροποίησης των προϊόντων. Επομένως, αποτελεί προτεραιότητα η ανάπτυξη και υποστήριξη δημιουργικών και καινοτόμων δεξιοτήτων και η μεγαλύτερη γνώση των μηχανικών που καθορίζουν την άνεση και τη βιωσιμότητα των υποδημάτων.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright © 2020 SciLED • All rights reserved