Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των συνεργασιών με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικά κέντρα και την επιχειρηματική κοινότητα.