Έκθεση σχετικά με την κοινή δράση κινητικότητας με μαθητές, μέντορες και εκπαιδευτές στο CTCP Fab Lab, Πορτογαλία