Obiective

PROIECTUL NOSTRU VA ABORDA DIVERSE ASPECTE LEGATE DE CONFORTUL ÎNCĂLȚĂMINTEI

Confortul asigurat de încălțăminte este un subiect complex care a început să fie studiat de mai mulți cercetători și institute de cercetare în ultimele două decenii. Proiectul nostru va pune accent pe confortul încălțămintei analizat din persectiva potrivirii dimensionale, confortului mecanic plantar și sustenabilității.

1

Incorporarea confortului și a sustenabilității în ciclul de viață al produsului.

Ciclul de viață al produsului este un subiect bine documentat în manualele academice. Documentația disponibilă va fi studiată și revizuită, iar parametrii de confort și sustenabilitate vor fi integrați în procesul de proiectare. Se vor dezvolta materiale de instruire care reflectă noua paradigmă a ciclului de viață și tehnologiile asociate.

2

Analiza parametrilor care afectează calitatea încălțămintei în ceea ce privește sustenabilitatea, confortul și performanța.

Vor fi analizați atât parametrii de potrivire dimensională, cât și confortul plantar. Proprietățile materialelor, procesele și tehnologiile de proiectare și tehnicile de fabricație vor fi luate în considerare în ceea ce privește funcționalitatea, performanța și sustenabilitatea produsului final. Acest studiu va oferi fondul științific necesar pentru stabilirea de noi calificări pentru proiectanții și managerii de produse din sectorul încălțămintei.

3

Stimularea colaborării între instituțiile de învățământ superior și centrele de cercetare

Colaborarea între instituțiile de învățământ superior, centrele de cercetare și companiile din industrie este benefică pentru a dezvolta în comun noi metode de învățare și predare centrate pe cursanți și scenarii bazate pe probleme reale, precum și identificarea soluțiilor optime pentru provocările și problemele care afectează sectorul încălțămintei.

4

Utilizarea tehnologiilor de ultimă generație și a instrumentelor computerizate existente pentru determinarea parametrilor de confort ai încălțămintei utilizând modele umane și scenarii de simulare

Rezultatele proiectelor anterioare și tehnologiile de proiectare de ultimă generație, scanarea 3D și tehnologiile de prototipare vor fi utilizate pentru a oferi suport de instruire practică proiectanților și managerilor de produse actuali și viitori din sectorul încălțămintei.

5

Rafinarea și îmbunătățirea programelor pentru calificările proiectant de încălțăminte și manager de produs.

Viitorul proiectant de încălțăminte ar trebui să poată utiliza în mod creativ instrumentele și tehnologiile 3D pentru proiectarea încălțămintei sustenabile de înaltă calitate, cu proprietăți sporite de confort și estetică. În mod similar, un manager de produs ar trebui să fie familiarizat cu toate aspectele principale care influențează calitatea încălțămintei, inclusiv rolul materialelor și tehnologiilor de fabricație în performanța produsului. Noile calificări vor fi propuse autorităților naționale pentru acreditare.

6

Furnizarea „pachetului educațional” acreditat universităților aliate drept un suport complementar pentru îmbogățirea programelor universitare sau postuniversitare actuale.

Modulele dezvoltate în cadrul proiectului vor fi acreditate conform Sistemului European de Transfer și Acumulare a Creditelor (ECTS), care este adoptat pe scară largă de țările și universitățile din UE. Modulele vor oferi minimum 2 credite studenților participanți (după evaluare) și vor putea fi trecute în suplimentul la diplomă.

7

Organizarea a 5 seminarii / workshopuri în cele cinci țări partenere cu 100 de stagiari / participanți proveniți din industrie și / sau universități.

Efortul asociat acestor seminarii pentru studenți este evaluat cu cel puțin 2 ECTS. În cadrul acestor seminarii / workshopuri, vor fi implementate cursuri de formare, urmate de ateliere practice în care designerii și proiectanții de încălțăminte vor dezvolta noi concepte de produse pe baza noilor calificări. Aceste concepte vor fi revizuite de către participanții din industrie. Ultimul (al nouălea) seminar va avea loc în Grecia, unde se vor prezenta rezultatele tuturor seminariilor anterioare.

8

Organizarea unei acțiuni de mobilitate cu 12 studenți și 8 mentori / personal din cadrul consorțiului.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright © 2020 SciLED • All rights reserved