Provocări

INDUSTRIA EUROPEANĂ DE ÎNCĂLȚĂMINTE

CONDUS DE INOVAȚIE

Industria Europeană de încălțăminte este un sector tradițional care asigură confecționarea produselor de consum cu valoare adăugată ridicată. Fabricarea încălțămintei reprezintă o industrie creativă ce face parte din Cultura și Patrimoniul European. În 2016, industria era alcătuită din 20 300 de companii cu aproximativ 290 000 de angajați. Europa reprezintă a doua cea mai mare piață de consum din lume (după China) și are cel mai mare preț mediu de export. Bazate pe creativitate și inovație, produsele de încălțăminte fabricate în UE pot fi considerate articole tehnice de o calitate superioară distinctivă. Comparând perioada anului 2009 cu 2016, se observă că exporturile de încălțămintei către țări din afara UE au crescut cu 40% din punct de vedere al cantității și 90% din punct de vedere al valorii. Pentru a menține acest avantaj cheie, industria UE trebuie să continue să investească în inovații tehnologice și non-tehnologice și să promoveze valoare adaugata.

CICLUL DE VIAȚĂ AL PRODUSULUI

În perioada în care noile obiceiuri ale consumatorilor perturbă complet majoritatea industriilor producătoare de bunuri de larg consum, industria Europeană de încălțăminte se îndreaptă spre bunăstarea consumatorilor și sustenabilitatea produselor ca un avantaj competitiv cheie pentru a le satisface cererile. Aspecte precum conștiința crescută asupra sănătății și importanța sporită acordată de către consumatori produselor de larg consum trebuie să fie încorporate în procesul de dezvoltare a produselor. Întregul ciclu de viață al produsului trebuie reconsiderat din punct de vedere al performanței și funcționalității, care sunt descrise în mod obișnuit drept confort la purtare oferit de încălțăminte. Speranța de viață mai lungă necesită o atenție deosebită dacă se dorește prevenirea și ameliorarea leziunilor corporale. În plus, comerțul cu amănuntul și comportamentul consumatorilor se orientează către o sustenabilitate sporită. Consumatorii solicită din ce în ce mai mult încălțăminte personalizată și diferențiată, ceea ce deschide noi oportunități către mai multă creativitate, asigurând totodată satisfacerea preocupărilor legate de confort și sustenabilitate. Noile materiale sustenabile, eco-designul și modelele de marketing sunt instrumente majore în diferențierea produselor. Prin urmare, este o prioritate ca proiectanții să dobândească abilități creative și inovatoare și să aibă o înțelegere mai profundă a mecanicii care determină confortul și sustenabilitatea încălțămintei.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright © 2020 SciLED • All rights reserved